Praktijk voor Mesologie & Natuurgeneeswijzen De Peel

Mesologische Werkwijze

Na het maken van een afspraak vult u het intakeformulier in. Hierin staan vragen over uw klacht(en), medische voorgeschiedenis, algemene symptomen, leefgewoontes, etc. Het intakeformulier stuurt u voor het consult retour zodat de Mesoloog zich kan voorbereiden.

Dit intakeformulier wordt nader met u besproken tijdens het eerste consult.
Hierna volgt het onderzoek, dat bestaat uit:

 • Pols- en tongdiagnose volgens de traditionele Chinese geneeskunde (TCM) en Ayurveda;
 • Lichamelijk onderzoek;
 • Elektro Fysiologische Diagnostiek (EFD): het meten van acupunctuurpunten op handen en voeten. Dit meten is niet pijnlijk.


Aan de hand van het totaalbeeld dat uit het onderzoek naar voren komt, ontstaat een oordeel over de dysfuncties. Op grond van deze dysfuncties worden middelen uitgezocht en gecontroleerd met de EFD (meetapparaat).
De acupunctuurpunten reageren op elke vorm van medicatie, zo kan de Mesoloog met behulp van het EFD zien welk middel een positieve invloed zal hebben (therapie).

De resultaten van het onderzoek worden uitgebreid met u besproken en vervolgens wordt er een behandelplan opgesteld. Hierin wordt aangegeven welke middelen het meest geschikt zijn (homeopathie, orthomoleculair, kruiden, etc.) en ook vaak adviezen over voeding en leefgewoontes. Indien nodig kan worden doorverwezen naar een arts, osteopaat, fysiotherapeut, psycholoog of andere deskundige.

Na 4-8 weken vindt er een vervolgafspraak plaats ter controle van de ingezette therapie en zo nodig wordt bijgesteld.

Welke kennis integreert Mesologie

 • Reguliere geneeskunde
  De basiskennis van de anatomie , fysiologie, neurologie, pathologie en onderzoek worden gehanteerd.


 • Elektro Fysiologische Diagnostiek (EFD)
  De EFD geeft een totaaloverzicht van het menselijk functioneren. Met de EFD worden acupunctuurpunten op de huid gemeten die in directe relatie staan met de weefsels en delen van organen. Die meetwaarden geven een beeld van het menselijk functioneren. EFD is een vernieuwde en verfijnde versie van Electro Acupunctuur (EAV) volgens Dr. Voll. Met EFD worden weerstandswaarden van acupunctuurpunten gemeten op handen en voeten en zijn gerelateerd aan organen en hun functies.
  Bij functiestoornissen in een bepaald orgaan, zal de weerstandswaarde van het bijbehorende EFD-punt afwijken van de normaalwaarde. Zo is het mogelijk om onderzoek te doen naar bijvoorbeeld algemene fysiologische functies. Ook is het mogelijk specifieke (voedings)stoffen ( bijvoorbeeld: suiker, melk, gluten,tarwe, noten, etc.) hormonen- en/of enzymfuncties en medicatie uit te testen.
  Met behulp van EFD kan het functioneren van de mens cijfermatig in vivo, in kaart worden gebracht. EFD is er op gericht de oorzaak van de klachten op te sporen.
  Uniek aan de EFD is dat er een uitgebreide integrale diffentiaaldiagnostiek wordt toegepast.


 • Traditionele Chinese geneeskunde (TCM)
  Vooral de filosofie, de tong- en de polsdiagnose uit de TCM worden gebruikt.


 • Homeopathische geneeswijze
  De homeopathie zet het lichaam aan tot zelfgenezing. Zowel de klassieke als de klinische homeopathie worden gebruikt.


 • Ayurveda
  Van de oudste geneeskunde uit India wordt de filosofie, diagnostiek en voedingsleer gebruikt.


 • Fytotherapie
  Er wordt gebruik gemaakt van de kruidenleer.


 • Orthomoleculaire geneeskunde
  Advies over het gebruik van vitaminen, mineralen, enzymen, aminozuren en voeding.


 • Psychologie en Filosofie

 • Basiskennis van de OsteopathiePraktijk voor Mesologie EFD punten van de dikke darmCopyright © 2021 | mesologie-depeel.nl | kvk: 3213.72.31 | BTWnr: NL001195627B28